تبلیغات
زیست شناسی ● BioZist - محلول هاو معرف های آزمایشگاه زیست شناسی

محلول هاو معرف های آزمایشگاه زیست شناسی

نویسنده: beh rad پنجشنبه 15 آبان 1393 ساعت 03:10 نظرات
طرز تهیه ی محلول هاو معرف های  مختلف آزمایشگاه زیست شناسی و کاربرد آن ها

برای دیدن آزمایشها و توضیحاتی درباره آزمایشها به ادامه مطلب برید و روی آزمایش مورد نظر کلیک کنید

(در صورت وجود نداشتن آزمایش مورد نظر منو از طریق نظرات با خبر کنین تا گزاشته بشه)

آزمایشگاه زیست شناسی
۱- آب آهک

 ۲- محلول ید

۳- ایزوپروپیل الكل

۴- محلول تورنسل

 ۵- محلول هلیانتین(متیل اورانژ)

۶- محلول فنل فتالئین

۶- محلول نیترات نقره

 ۷- چسب نشاسته

 ۸- آب ژاول

۹- محلول سولفات مس

۱۰- سولفات مس بدون آب

 ۱۱- سولفات مس ۰۱/۰٪

۱۲- محلول سود ۱۰٪

۱۳- محلول پتاس ۵٪

۱۶- محلول اسید كلریدریك

۲۰- تهیه محلول بیکربنات پتاسیم ۵درصد

۲۱- تهیه برم تیمول آبی

۲۲- محلول 1% گلوکز

۲۳- محلول 2/0% گلوکز

۲۴- محلول 2/0% ساكارز

۳۰- تهیه اسید کلریدریک رقیق

۳۳- محلول ۱۰% کلرور کبالت

۳۴- تهیه سود رقیق

۳۵- تهیه معرف تالن (محلول نیترات نقره آمونیاکی)

۳۶– استیك الكل

۳۷– كاغذ PTC  : آزمایش چشایی

۳۸- تهیه معرف بیوره

۳۹- محلول جهت شمارش گلبول های قرمز

۴۰- محلول رقیق كننده گلبول های قرمز خون= محلول هاین

۴۱- محلول رقیق كننده گلبول های سفید خون= محلول لازایس

۴۲- تهیه معرف شیف

۴۳- تهیه محلول لوکاس

۴۴- تهیه محلول بندکیت

۴۵- تهیه فهلینک

۴۶- محلول گیمسا

۴۷- محلول فوشین قلیایی

۴۸- محلول فوشین آمونیاكی

۴۹- محلول فوشین اسید

۵۰- محلول کارمن زاجی

۵۱-كارمن بدون زاج

۵۲- محلول لوگل

۵۳- تهیه آبی تولوئیدین

۵۴- تهیه استو کارمن

۵۵- تهیه بلودومتیلن(متیلن بلو)

۵۶- تهیه سبز ید

۵۷- تهیه محلول قرمز کنگو

۵۸- تهیه قرمز خنثی

۵۹- محلول سبز متیل  یا وردو متیل

۶۰- تهیه محلول بیسمارک

۶۱– سودانIII (سیاه)

۶۲ – استو اورسئین(محلول تازه به رنگ آلبالوئی سیر است)

۶۳– اندوفنل

۶۴– ائوزین

۶۵– لاكتوفنل

۶۶– رنگ لیشمن

۶۷ – محلول نین هیدرین

۶۸ – كریستال ویوله

۶۹- محلول ۵% α- نفتول در اتانول

۷۰- سافرانین

۷۱- معرف بارفورد

۷۲- معرف بیال

۷۳- معرف سیلوانف

۷۴- معرف مولیش

۷۵- محلول رینگر

۷۶ – محلول هم غلظت با خون پستانداران

۷۷ – آب دریا

۷۸- محلول فیکساتورFAA (فرمالین- اسید استیك – الكل)

79-دو روش فیكسه كردن بافت ها
  • محلول هاو معرف های آزمایشگاه زیست شناسی
  • گالری تصاویر

    javascript:messageForm()
    href=